Startlening

Het kan zomaar zo zijn dat u werkeloos bent een een heeft voor een eigen bedrijfje.U heeft dan natuurlijk geld nodig, maar door uw werkeloosheid heeft u geen extra geld en kunt u op de reguliere wijze geen krediet of lening krijgen. Dan kan het zomaar zo zijn dat u in aanmerking komt voor een startlening.

Vroeger kon u terug vallen op het Participatiefonds-Vlaanderen, tegenwoordig kunt een beroep doen op de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), specifiek op de PMV/z. U kunt dan tegen een voordelig tarief tot 100.000,- euro lenen.

Een startlening is een achtergestelde lening. Wanneer u in de problemen raakt, dan is PMV/z de laatste schuldeiser die u moet vergoeden en dit is een zekerheid voor andere schuldeisers, zoals bijvoorbeeld banken.

Wat is PMV/z?

“PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft”. Dit staat bij de missie van PMV. Het bedrijf financiert ondernemingen en in samenwerking met de overheid, en andere partners, worden er projecten gerealiseerd die van belang zijn voor de welvaart en het welzijn van Vlaanderen.

Voorwaarden voor een startlening

Alle starters, dus ook als u als werkeloze een bedrijf wilt beginnen, kunnen een startlening aanvragen, mits ze voldoen aan de volgende voorwaarden.

  • U bent nog nooit, of niet langer dan 4 jaar als zelfstandige in een hoofdberoep actief geweest. Wanneer dit het geval was binnen een vennootschap, dan wordt er gekeken naar de voorgeschiedenis van de vennoten. Dit alles geldt ook voor student-ondernemers.
  • U bent woonachtig in het Vlaamse Gewest of uw maatschappelijke zetel is hier gevestigd en u kunt investeren in een project op Belgisch grondgebied. Ook wanneer u niet woonachtig bent in het Vlaams Gewest en u heeft uw maatschappelijke zetel hier niet gevestigd, maar u wilt wel in het Vlaamse Gewest investeren, dan kunt u hiervoor ook in aanmerking voor komen.
  • U beantwoordt aan de Europese definitie voor het klein en middelgroot bedrijf.
  • U mag de lening gebruiken voor zakelijke materiële investeringen zoals computers en ander bureaumateriaal of machines.
  • U mag de lening gebruiken voor immateriele financiele investeringen zoals bijvoorbeeld het overnemen van een bestaande zaak.
  • De lening heeft een looptijd van minimaal 3 jaar, en 5 jaar wanneer u werkzoekend bent, en een maximum van 10 jaar.

Voor een werkzoekende zijn er nog andere voorwaarden die gelden bij het aangaan van een Startlening.

  • U hoeft geen waarborgen te geven.
  • Een schuld tot 40.000,- euro kan worden kwijtgescholden wanneer u binnen drie maanden na het stopzetten van uw zaak kunt aantonen dat uw zaak geen bestaansrecht had omdat u er niet van kon leven.
  • Mocht uw zaak binnen 15 jaar aanvang van de lening stopgezet worden, om welke reden dan ook, dan behoudt u uw recht op een werkeloosheidsuitkering.

Een startlening kan samengevoegd worden met een Kmo-cofinanciering, ook van PMV/z. Het bedrag van de diverse leningen samen mag dan niet hoger liggen dan 350.000, – euro. Indien het gaat om een vennootschap, dan gelden er nog extra voorwaarden.

Hoeveel Starterkrediet kunt u krijgen?

Het maximale bedrag dat u mag lenen is gelijk aan de laagste van de volgende 2 bedragen.

Dat is of 4 keer uw eigen inbreng of 100.000,- euro.

Heeft u een eigen inbreng van 200.000,- euro dan kunt u dus 800.000,- euro lenen.

Is uw eigen inbreng X 4 hoger dan 100.000,- euro, dan kunt u maar 100.000,- euro lenen.

Er is geen minimumbedrag, maar voor bedragen lager dan 5.000,- euro zijn er leningen die voordeliger zijn.

De looptijd is minimaal 3 jaar en maximaal 10 jaar. Momenteel (september 2020) staat de rentevoet vast op 3% per jaar.

Aflossen van de Startlening

De Startlening wordt afbetaald in maandelijkse, constante aflossingen. Het eerste jaar betaalt u enkel interesten terug. Dit is te verlengen tot 2 jaar, met de juiste motivatie, en u kunt er ook vanaf zien en het geleende kapitaal al vanaf het eerste jaar aflossen.

De vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van de effectieve opname. Na de afloop van de vrijstellingsperiode voor kapitaalaflossing begint de terugbetaling van het geleende bedrag.

De opzet van de Startlening is dat het een achtergesteld karakter heeft. Voor kredietverstrekkers hoort deze lening dan ook bij het eigen vermogen. En daardoor krijgt u sneller een bankfinanciering.

Ook valt deze maatregel onder de toepassing van de Europese de-minimisverordering. Dit houdt in dat het totaal aantal steun dat een onderneming krijgt, over een periode van drie jaar, niet hoger mag zijn dan 200.000,- euro.

Met waarborgen wordt erg soepel omgegaan en verschilt van project tot project. Ook wordt er op gelet dat eventuele kosten, die bij het verstrekken van een waarborg komen kijken, zo laag mogelijk gehouden worden.

U kunt een Startlening aanvragen bij diverse kredietinstellingen, maar ook rechtstreeks bij PMV/z. Wanneer u op zoek bent naar een krediet om een eigen bedrijf te beginnen, en u voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan is een Startlening de meest voordelige mogelijkheid voor u.

Laatst toegevoegd nieuws