Sociale lening

Wanneer u een woning wilt kopen, verbouwen of renoveren, dan zit daar altijd een groot kostenplaatje aan vast. Voor de meeste mensen is dit niet zo op te brengen en zij hebben dan ook een krediet nodig. Met een minimum inkomen is het bij de meeste kredietverstrekkers bijna onmogelijk om een lening te krijgen, maar veel Belgen vergeten dat ook de overheid bepaalde woonkredieten steunt. Onder meer door een Sociale Lening.

Ondersteuning van de Belgische overheid

Dankzij subsidie kan de rentevoet voor zo’n sociale lening een heel stuk onder de rentevoet van de banken liggen. Dit zijn specifieke leningen die worden aangeboden door het Vlaams Woningfonds en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (WMSW). Hiervoor gelden bij beiden dezelfde voorwaarden.

De kredieten kunnen verstrekt worden aan gezinnen en alleenstaanden met een begrensd inkomen. Dit kan in de volgende gevallen:

 • Wanneer u een woning of een appartement wilt kopen, eventueel gecombineerd met werk.
 • Zodat u uw woning of appartement kunt behouden in het geval van een echtscheidingsprocedure of wanneer u uit elkaar gaat wanneer u samenwoont, ook mogelijk in combinatie met werken.
 • Wanneer u wilt werken aan uw woning of appartement.

Voorwaarden waaraan u dient te voldoen

 • Gelegen in het Vlaams Gewest.
 • De woning mag ook gebruikt worden voor handelsdoeleinden, maar dient hoofdzakelijk gebruikt te worden voor bewoning. De waarde bestemd voor bewoning dient dus hoger te zijn dan de waarde van het deel bestemd voor werkzaamheden.
 • Het moet voldoen aan alle veiligheids-, woonkwaliteits-, en gezondheidsnormen.
 • Gedurende de duur van het krediet, tot aan de laatste aflossing, dient 1 van de kredietnemers het pand te bewonen.
 • De woning of het appartement mogen niet verhuurd worden.
 • De geschatte verkoopwaarde dient onder de vastgestelde grenzen te blijven. Deze wordt geschat door een onafhankelijke externe expert.
 • In principe mag u geen anderen eigendommen, ook niet gedeeltelijk, zoals een woning, bouwgrond of kavel hebben. Hier zijn enkele uitzonderingen op. Ook mag u geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin u zakelijke rechten hebt.
 • Uw maandelijkse inkomsten dienen hoog genoeg te zijn om na het aflossen van het krediet te kunnen voldoen aan de normale gezinsbehoeften. Uw moet dus solvabel zijn, zodat u het krediet ook zeker kunt afbetalen.
 • U dient een minimum aan eigen middelen te hebben.
 • Alle noodzakelijke gegevens dient u aan te leveren. Het krediet wordt afgewezen wanneer deze gegevens niet bezorgd worden of onjuist zijn.
 • De kredietverstrekker heeft het recht om het krediet gemotiveerd te weigeren.
 • Wanneer tijdens de loop van het krediet blijkt dat u te kwader trouw bent geweest, onjuiste of onvolledige verklaringen heeft afgelegd, of onjuist informatie heeft verstrekt, dan kan het krediet vervroegd worden opgeëist.

 

Andere leningen met ondersteuning van de Belgische overheid

Er zijn ook leningen bij andere kredietverstrekkers die een waarborg krijgen van de Vlaamse overheid. U krijgt bijvoorbeeld bij de bank niet de laagste bodemrentevoet tijdens de onderhandelingen, en u blijft zonder lening zitten. Dankzij deze ondersteunde leningen kunt u toch een voordelig woonkrediet krijgen bij een van de, door de Vlaamse overheid, erkende kredietmaatschappijen.

Bent u op zoek naar een energielening? Dan worden die in Vlaanderen, via lokale organisaties, ook verstrekt. Dit zijn kleine leningen die bedoeld zijn om energiebesparende investeringen te bekostigen.

Voor bovenstaande opties zijn vele variaties mogelijk, en deze zijn weer geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het is dus echt de moeite om in kaart te brengen wat u precies nodig heeft, waarvoor u dit nodig hebt en wat voor een bedrag u maandelijks kunt missen.

Vergelijk de kredieten en leningen van de diverse instanties en instellingen met elkaar. Dezelfde voorwaarden zijn voor u van toepassing, maar een bank of instelling kan ook nog afwijkende voorwaarden toevoegen.

Hoe dan ook is er voor bijna iedere situatie op deze manier een oplossing en kunt u als minima toch ook een woning of appartement kopen, verbouwen of renoveren dankzij de sociale leningen ondersteund door de Belgische overheid.

Laatst toegevoegd nieuws