Het Bureau Krediet Registratie (BKR)

Bureau Krediet Registratie (BKR) is een Nederlands kredietregistratiebureau waarbij alle instellingen die over een bankvergunning beschikken, in zowel Nederland als België, wettelijk verplicht zijn zich aan te sluiten. Het BKR heeft in Nederland van iedere kredietnemer een elektronisch dossier in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). In België wordt dat gedaan door de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP).

Niet alleen banken krijgen een bankvergunning, maar bijvoorbeeld ook leasemaatschappijen. Het BKR is een onafhankelijke, non-profit organisatie met als doel het voorkomen van onverantwoorde kredietverstrekkingen. Zowel voor de kredietnemer, als de kredietverstrekker.

Negatieve BKR-registratie

Iedere kredietnemer wordt geregistreerd en wanneer u een negatieve BKR-registratie heeft, dan kan het zijn dat kredietverstrekkers uw leningaanvraag afwijzen. U krijgt een negatieve BKR-registratie wanneer u niet of te laat betaalt. Het BKR beoordeelt overigens niet of u kredietwaardig bent, maar verzamelt alleen de feiten rondom uw kredietverleden.

Er komt een code achter uw naam en deze code toont aan kredietverstrekkers wat uw status is.

Wat wordt er precies geregistreerd?

Buiten persoonsgegevens, zoals uw voor- en achternaam en uw geboortedatum, worden er ook gegevens over uw lening(en) geregistreerd. Alles met een minimale looptijd van drie maanden en verstrekt aan een natuurlijk persoon. Ook zijn er marges voor de leningen en kredieten.

Van belang zijn onder meer de leenvorm, de hoogte van het geleende bedrag, hoe de lening of het krediet ontstaan is, de voorziene laatste aflossingstermijn, de werkelijke laatste aflossingstermijn en eventuele andere bijzonderheden aangaande de afbetalingsomstandigheden.

Voor die bijzonderheden bestaan er 7 codes:

A = dit is een achterstandsmelding en het houdt in dat de kredietverstrekker melding heeft gemaakt van een achterstand in de aflossing.

H = dit geeft aan dat de achterstand is ingelopen en Code A is dus niet meer van toepassing.

De achterstandscode A is 5 jaar zichtbaar, ook als deze als de achterstand al is bijgewerkt en de code is aangepast naar de herstelcode H.

1. Als gevolg van de betalingsachterstand heeft de kredietnemer al een aflossings- of schuldregeling getroffen met de kredietverstrekker.

2. De lening is in handen van een incassobureau, dit kan gaan om het volledige bedrag of om een gedeelte van het bedrag (bijvoorbeeld een gemiste termijn).

3. Het afboekingsbedrag is 250,- euro of meer.

4. De schuldenaar of kredietnemer is onbereikbaar.

5. Er is preventief een betalingsregeling getroffen en deze code wordt dan ook weggehaald zodra de betalingsregeling is afgerond.

Kredietwaardig of niet?

Het BKR geeft geen waardeoordeel over uw kredietwaardigheid. Het geeft alleen gegevens door aan de kredietverstrekkers. De kredietverstrekker bepaalt vervolgens of u geld kunt lenen of niet. Vaak wordt er door kredietverstrekkers wel geclaimd dat de beslissing hierover bij het BKR ligt, maar dit is geenszins het geval. Doorgaans is het evengoed onmogelijk om met uw BKR-coderingen nog een lening aan te gaan of een krediet te nemen.

Het is mogelijk om een verzoek in te dienen, weliswaar tegen betaling, om uw eigen BKR-dossier in te kunnen zien of om een correctie te laten doorvoeren. U kunt dan onder meer vragen om te zien welke instanties de afgelopen 12 maanden uw dossier hebben opgevraagd. Wanneer dit onterecht is gebeurd, dan kan een instelling daarvoor een boete krijgen.

Wanneer u het niet eens bent met uw kredietcodering dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke organisatie en aan hen verzoeken om uw BKR-registratie te wijzigen of te verwijderen. Het BKR kan geen wijzigingen aanbrengen in de registratie. Dat kunnen alleen de aangesloten financiële instellingen.

Laatst toegevoegd nieuws